Společnost
KOMOVIA s.r.o.

je stabilní společností, využívající své znalosti v oboru pozemních a dopravních staveb k úspěšné a kvalitní realizaci liniových staveb, které jsou nutné k rozvoji celé České republiky.

Firma má kanceláře v Praze a Mostě.

image-box
Technický dozor investora

Zajištění technického dozoru v souladu se stavebním zákonem a všemi platnými předpisy. Naším cílem je dosažení nejvyšší možné kvality stavby, její soulad s projektovou dokumentací a smluvními podmínkami.

image-box
Mostní prohlídky

Provádíme hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů pozemních komunikací v souladu s ČSN 73 6221 na základě oprávnění k výkonu prohlídek uděleného Ministerstvem dopravy.

image-box
Kapacitní posouzení křižovatek a sčítání dopravy

Zpracování Sčítání dopravy na pozemních komunikací spolu s výpočtem intenzit dopravy a kapacitním posouzení křižovatek.

image-box
Koordinace staveb a claimová agenda

Zajišťujeme koordinaci staveb různých investorů nebo jednoho investora v jedné lokalitě, dále pak smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem.

image-box
Ostatní služby

Bezpečnostní audit a inspekce pozemních komunikací, technická studie, rozhledové poměry, dopravně inženýrská opatření staveb, harmonogram stavby, rozpočty stavebních prací.

Pracujeme od roku 2015

v oboru dopravních staveb k úspěšné a kvalitní realizaci liniových staveb

Nedávno jsme byli docela zaneprázdněni

Naše reference

NOVINKY & BLOG

Pracovní příležitosti, Informace ze staveb, Novinky

Kontaktujte nás

jsme stabilní společností, využívající své znalosti v oboru dopravních staveb k úspěšné a kvalitní realizaci liniových staveb, které jsou nutné k rozvoji celé České republiky.

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Kancelář PRAHA: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Kancelář MOST: tř. Budovatelů 2923/166, 434 01 Most

info(@)komovia.cz

+420 605 229 066