Adam Hoffmann: Povedlo se navázat na moji předchozí praxi v rámci studia na ČVUT

Home Média Adam Hoffmann: Povedlo se navázat na moji předchozí praxi v rámci studia na ČVUT
+

Společnost KOMOVIA s.r.o. se snaží zabudovat do svých řad čerstvé absolventy a pomáhá jim v nastartování a budování úspěšné kariéry. Adam Hoffmann byl jedním z nich a v současnosti má na starosti řadu zajímavých projektů a je pevným článkem týmu bezpečnostních auditů.

Co Vás přivedlo do společnosti KOMOVIA s.r.o. a proč jste se zde rozhodnul pracovat?

Vystudoval jsem Fakultu dopravní ČVUT v Praze a v rámci bakalářského studia jsem se zabýval spíše železniční dopravou, ale časem mne to více táhlo k pozemním komunikacím a silniční dopravě a celé své magisterské studium jsem už absolvoval v rámci Ústavu soudního znalectví v dopravě, kde jsem se zabýval bezpečností v dopravě, i díky práci, kterou jsem zde tou dobou měl. Zpracovávali jsme zde periodické bezpečnostní inspekce pozemních komunikací pro Ředitelství silnic a dálnic, a protože jsem se tímto směrem chtěl dále ubírat i po vysoké škole, spojil jsem se díky vedoucímu naší pracovní skupiny Ing. Bc. Karlu Kociánovi, Ph.D. s jednatelem společnosti Komovia Ing. Václavem Marvanem a domluvili se, že po dokončení studia se mimo jiné stanu součástí jejich auditorského týmu. Tím se mi povedlo navázat na moji předchozí praxi v rámci ČVUT.

V pracovní náplni máte bezpečnostní audity. Jak moc se tato oblast důležitých kontrol za poslední roky posunula a je na silnicích opravdu bezpečněji?

Z mého pohledu se to těžko posuzuje, jelikož moje praxe v oboru není dostatečně dlouhá na to, abych mohl pozorovat určité trendy. Nicméně celkově mi přijde, že je více kladen důraz na bezpečnost zranitelných účastníků provozu. Myslím, že bezpečnostní audity jsou důležitým prvkem v celém procesu dopravního plánování a projektování a dávají možnost svými doporučeními relativně zásadním způsobem ovlivnit finální podobu a bezpečnost dopravní stavby, tím že úkolem auditora je v podstatě dívat se na projekt dopravní stavby očima běžného uživatele a kombinovat své pozorování s nejnovějšími odbornými poznatky týkajícími se bezpečnosti pozemních komunikací. Řekl bych tedy, že silnice se opravdu pomalu stávají bezpečnějšími, alespoň co se týče závažnosti dopravních nehod a jejich následků.

Na jakých projektech momentálně pracujete a na jaké se chystáte?

Vzhledem k zimnímu období a probíhajícím zimním technologickým přestávkám na stavbách se aktuálně věnuji především bezpečnostním auditům. S kolegy například zpracováváme bezpečnostní audity projektových dokumentací pro plánovanou výstavbu obchvatu obcí na komunikaci I/16, či projektové dokumentace pro severovýchodní část obchvatu města Rakovníka.

Současně se také věnuji přípravě podkladů pro nadcházející realizace staveb TSK Praha, na kterých společně s kolegy zajišťujeme technický dozor staveb. Příkladem mohou být stavby U Výstaviště a U Hostivařského nádraží, kde budou probíhat sanace opěrných zdí, či stavba Před Bateriemi, kde bude v letošním roce probíhat dokončení úprav dvou křižovatek a přilehlých přechodů pro chodce.

Mimo to také aktuálně pracuji na získání pilotního oprávnění k létání s drony, které jsou v rámci technického dozoru staveb již poměrně hojně využívány, a to především u staveb většího rozsahu, kde drony usnadňují přehled nad celkovým postupem realizace stavby.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *