O společnosti

Home O společnosti
O společnost

KOMOVIA s.r.o.

je firma zabývající se komplexními službami investorovi stavby ve fázi realizace projektu, ale i ve fázi projektové přípravy. Nabízíme technické dozory investora na stavbách pozemních komunikací, mostech a souvisejících objektech. Máme ale zkušenosti i s realizacemi ostatních druhů staveb. Rovněž nabízíme koordinaci během výstavby a přípravy souběžných staveb s různými obory a investory. Další poskytovanou službou jsou bezpečnostní audity pozemních komunikací a bezpečnostní inspekce v souladu s platnými zákony a předpisy.

KOMOVIA s.r.o. je stabilní společností, využívající své znalosti v oboru dopravních staveb k úspěšné a kvalitní realizaci liniových staveb, které jsou nutné k rozvoji celé České republiky.

Firma disponuje autorizovanými osobami v oboru pozemních staveb, dopravních staveb, mosty a inženýrské konstrukce, městské inženýrství a rovněž specialisty na obchodní podmínky (FIDIC). Dále pak týmem auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.

image-box
Kancelář Praha

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (v Budově SUDOP PRAHA a.s. - přízemí vlevo za výtahy)

image-box
Kancelář Most

tř. Budovatelů 2923/166, 434 01 Most (vstup z boku do prvního patra)

image-box
Kancelář Plzeň

Domažlická 185/68, 318 00 Plzeň

Certifikáty a oprávnění

společnosti KOMOVIA s.r.o.

Naše společnost disponuje všemi potřebnými oprávněními a certifikáty pro potřeby výkonu naší činnosti: Autorizace (ČKAIT), Oprávnění MD k výkonu TDI, Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, CACE, BOZP, Certifikáty ze školení

Struktura

naší společnosti

Ing. Václav Marvan

Jednatel

marvan@komovia.cz

+420 605 229 066

Mgr. Markéta Svobodová

Jednatel

svobodova@komovia.cz

+420 605 229 049