Služby

Home Služby
Kvalifikovaní pracovníci

Jsme držiteli všech potřebných certifikátů a oprávnění.

Pracovní zkušenost

Využíváme naše znalosti a zkušenosti pro kvalitu našich silnic.

Kvalita práce

Naším hlavním cílem je kvalitně provedená stavba.

Bezpečnost

Děláme vše pro bezpečné dopravní stavby, jak v době výstavby, tak při provozování.

Práce po celé ČR

Se zaměřením na Ústecký kraj. Kde máme hlavní kancelář.

CO DĚLÁME

Prozkoumejte naše hlavní služby

image-box

Zajištění technického dozoru v souladu se stavebním zákonem a všemi platnými předpisy. Naším cílem je dosažení nejvyšší možné kvality stavby, její soulad s projektovou dokumentací a smluvními podmínkami.

image-box

Provedení hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů pozemních komunikací v souladu s ČSN 73 6221 na základě oprávnění k výkonu prohlídek uděleného Ministerstvem dopravy.

image-box

Provádění činnosti koordinátora BOZP na stavbě, aktualizace a údržba plánu BOZP,
fotodokumentace zjištěných vad a nedostatků.

image-box

Zajištění koordinace staveb různých investorů nebo jednoho investora v jedné lokalitě, dále pak smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem.

image-box

Provádění bezpečnostních auditů projektů pozemních komunikací ve všech 4 fázích stavby (studie, projektová příprava, před uvedením do zkušebního provozu, ke kolaudaci).

image-box

Zpracování technických studií, rozhledových poměrů pro povolení sjezdů na pozemek, dopravně inženýrská opatření pro stavbu, harmonogram přípravy nebo realizaci stavby.

image-box

Zpracování sčítání dopravy pro zjištění dopravních intenzit průjezdního úseku nebo křižovatky.

image-box

Výpočet kapacity křižovatek v souladu s platnými TP pro navržení nejlepšího řešení křižovatky.

image-box

Nabízíme zpracování stavebních rozpočtů zejména dopravních staveb, ale i ostatních stavebních prací v třídnících OTSKP.

image-box

Letecké snímky, Fotogrametrie

Hledáte spolehlivého a stabilního partnera?

KOMOVIA s.r.o. je stabilní společností, která využívá své znalosti v oboru dopravních staveb k úspěšné a kvalitní realizaci liniových staveb, které jsou nutné k rozvoji celé České republiky.