Služby

Home Služby
Kvalifikovaní pracovníci

Jsme držiteli všech potřebných certifikátů a oprávnění.

Pracovní zkušenost

Využíváme naše znalosti a zkušenosti pro kvalitu našich silnic.

Kvalita práce

Naším hlavním cílem je kvalitně provedená stavba.

Bezpečnost

Děláme vše pro bezpečné lineárních stavby (silnice, mosty).

Práce po celé ČR

Se zaměřením na Ústecký kraj. Kde máme hlavní kancelář.

CO DĚLÁME

Prozkoumejte naše hlavní služby

image-box

Zajištění technického dozoru v souladu se stavebním zákonem a všemi platnými předpisy. Naším cílem je dosažení nejvyšší možné kvality stavby, její soulad s projektovou dokumentací a smluvními podmínkami.

image-box

Provedení hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů pozemních komunikací v souladu s ČSN 73 6221 na základě oprávnění k výkonu prohlídek uděleného Ministerstvem dopravy.

image-box

Provádění činnosti koordinátora BOZP na stavbě, aktualizace a údržba plánu BOZP,
fotodokumentace zjištěných vad a nedostatků.

image-box

Zajištění koordinace staveb různých investorů nebo jednoho investora v jedné lokalitě, dále pak smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem.

image-box

Provádění bezpečnostních auditů projektů pozemních komunikací ve všech 4 fázích stavby (studie, projektová příprava, před uvedením do zkušebního provozu, ke kolaudaci).

image-box

Zpracování technických studií, rozhledových poměrů pro povolení sjezdů na pozemek, dopravně inženýrská opatření pro stavbu, harmonogram přípravy nebo realizaci stavby.

image-box

Zpracování sčítání dopravy pro zjištění dopravních intenzit průjezdního úseku nebo křižovatky.

image-box

Výpočet kapacity křižovatek v souladu s platnými TP pro navržení nejlepšího řešení křižovatky.

image-box

Nabízíme zpracování stavebních rozpočtů zejména dopravních staveb, ale i ostatních stavebních prací v třídnících OTSKP.

Hledáte spolehlivého a stabilního partnera?

KOMOVIA s.r.o. je stabilní společností, která využívá své znalosti v oboru dopravních staveb k úspěšné a kvalitní realizaci liniových staveb, které jsou nutné k rozvoji celé České republiky.

Naši klienti