Technické studie, Rozhledové poměry, DIO, Harmonogramy

Home Služby Technické studie, Rozhledové poměry, DIO, Harmonogramy
Technické studie, Rozhledové poměry, DIO, Harmonogramy

Technické studie, Rozhledové poměry, DIO, Harmonogramy

Zpracujeme pro Vás technickou studii záměru, včetně jejího projednání s dotčenými orgány státní správy. Rozhledové poměry pro povolení sjezdu (napojení pozemku na komunikaci), včetně projednání s DI Policie ČR. Návrh dopravně-inženýrských opatření pro Vaší stavbu, včetně stanovení dopravního značení a zvláštního užívání komunikace. Nabízíme rovněž zpracování harmonogramu stavby nebo její přípravy.

Technické studie, Rozhledové poměry, DIO, Harmonogramy
technické studie
  • okružní křižovatky
  • parkoviště
kapacitní posouzení křižovatek
  • sčítání dopravy
rozhledové poměry
  • rodinné domy (povolení ke zřízení sjezdu)
dopravně inženýrská opatření harmonogramy
  • dopravně-inženýrská opatření a zvláštní užívání komunikace
  • zpracování harmonogramů přípravy nebo realizace staveb
Hledáte podobou službu?
Máte zájem
o naše služby

zavolejte nebo nás kontaktujte on-line

Volejte
(+420) 605 229 066
My na sociální sítích