Bezpečnostní audity pozemních komunikací BAPK

Home Služby Bezpečnostní audity pozemních komunikací BAPK
Bezpečnostní audity pozemních komunikací BAPK

Bezpečnostní audity pozemních komunikací BAPK

Bezpečnostní audit (inspekce) je velice účinný nástroj pro odstraňovaní nehodových míst v projektu, ale i v provozu na pozemních komunikacích. Součástí auditu je vyhodnocení nehodovosti v posuzované lokalitě, často i provedení sčítání dopravy a sledování skoronehod v problémovém místě komunikace.

Bezpečnostní audity pozemních komunikací BAPK
Bezpečnostní audit
  • provádění bezpečnostních auditů projektů pozemních komunikací ve všech 4 fázích stavby (studie; projektová příprava; před uvedením do zkušebního provozu; ke kolaudaci)
  • stanovení bezpečnostních rizik projektované stavby
  • provádění auditů dle metodiky provádění Auditů bezpečnosti pozemních komunikací (CDV Ing. Pokorný 2012)
  • provádění auditů v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. a 317/2011 Sb.
  • funkční nástroj vedoucí k zamezení vzniku nehodových lokalit již ve fázi přípravy stavby
Bezpečnostní inspekce
  • provádění bezpečnostních inspekcí stávajících komunikací
  • stanovení bezpečnostních rizik stávajících komunikací a doporučení vhodných sanací těchto rizik
  • prověření nehodovosti v posuzované lokalitě
  • často levný nástroj vedoucí ke snížení nehodovosti v lokalitě
Hledáte podobou službu?
Máte zájem
o naše služby

zavolejte nebo nás kontaktujte on-line

Volejte
(+420) 605 229 066
My na sociální sítích