V srpnu bude uveden do provozu nový úsek D6 u Krupé

Home Aktuality ze staveb V srpnu bude uveden do provozu nový úsek D6 u Krupé
+

Jeden z našich významných projektů D6 Krupá, přeložka, kde vykonáváme technický dozor investora, probíhá dle plánů a v srpnu letošního roku by měl být uveden do provozu.

„Aktuálně vrcholí práce na 805 m dlouhé estakádě, staví se oplocení a finalizují pokládky povrchu na zbylých úsecích. Dálnice D6 je v současné době jedna z nejvíc rozestavěných úseků a my jsme samozřejmě rádi, že jsme u toho a můžeme tak přispět svými zkušenostmi k rozvoji dálniční infastruktury v ČR,“ říká jednatel společnosti KOMOVIA s.r.o. Václav Marvan.

Účelem stavby, která byla slavnostně zahájena 3. 3. 2022, je převedení silnice I/6 na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci, která bezpečně převede vysoké dopravní zátěže. Vybudováním čtyřpruhové komunikace, která bude mít větší kapacitu a jejíž odvodnění vozovek bude separováno přes odlučovače, se podstatně sníží jak riziko havárií, tak i úniků látek do okolí. Vozidla se v dané oblasti zdrží kratší dobu, což bude mít vliv na snížení emisí a rizik pro přírodu. Silnice I/6 v současné době zajišťuje hlavní silniční spojení ve směru Praha – Karlovy Vary – Cheb – hranice se Spolkovou republikou Německo a je jedním z nejzatíženějších silničních úseků̊ na území České republiky. Stávající silnice má dvoupruhové uspořádání s nevyhovujícími směrovými a spádovými parametry a místy je i v kolizi s ekologickými vztahy v území. Dále nepostačuje narůstajícím intenzitám silniční dopravy a nezajišťuje její plynulost a bezpečnost. Proto byla její přestavba na dálnici D6 zařazena do plánu výstavby dálnic a nyní patří mezi priority vlády ČR.

Zdroj: ŘSD ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *