U Úval u Prahy byla dokončena přestavba křižovatek

Home Aktuality ze staveb U Úval u Prahy byla dokončena přestavba křižovatek
+

Na konci listopadu byl dokončen zajímavý projekt u Úval u Prahy, kde jsme vykonávali technický dozor investora v rámci přestavby dvou komplikovaných sousedících křižovatek na jednu. Stavba zde bude zajišťovat větší plynulost i bezpečnost silničního provozu.

Jedná se o křižovatku silnice I/12 s komunikací II/101 na Jirny a těsně sousedící křižovatku silnice II/101 s ulicí Pražskou. Šlo o dopravně složité místo, poblíž kterého se navíc staví nové nákupní centrum. Je tedy předpoklad, že intenzita provozu se zde zvýší, mimo jiné i proto bylo přikročeno k přestavbě tohoto dopravního uzlu na jeden celek.

Projekt byl zahájen 13. září. Během stavebních úprav bylo odtěženo přibližně 1500 kubíků zeminy, která skončila v náspech, do těch bylo ještě dalších 1500 kubíků upotřebeno. Použita byla asfaltová hmota o celkovém objemu cca 3000 tun. Renovace se dočkal i systém odvodnění a doplněna byla krajní ocelová svodidla.

Délka přestavěného úseku silnice I/12 je 460 m, na komunikaci II/101 jde o 200 m a na ulici Pražské je to 60 m. Díky rozšíření silničního tělesa a vybudování nových připojovacích a odbočovacích pruhů teď tvoří celý prostor mnohem kompaktnější celek s lepšími rozhledovými poměry. Osazen byl novým svislým i vodorovným dopravním značením. Zhotovitelem je společnost ČNES dopravní stavby a.s., která provedla práce za 19,5 mil. Kč bez DPH.

Zdroj: www.kraje.rsd.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *