Markéta Svobodová: Náš multiprofesní tým připravuje a nabízí kompletní inženýrskou činnost a majetkoprávní vypořádání

Home Média Markéta Svobodová: Náš multiprofesní tým připravuje a nabízí kompletní inženýrskou činnost a majetkoprávní vypořádání
+

Bez nadsázky lze říci, že v roce 2015 stála u zrodu společnosti Komovia. Markéta Svobodová, která je jednatelkou společnosti, se aktuálně zabývá majetkoprávní činností a inženýringem, což je jedna z klíčových oblastí projektů v rámci rozvoje dopravní infrastruktury.

Byla jste u zrodu společnosti, kdy je vždy potřeba nastavit primární cíle a poslání. Držíte se stále stejného směru nebo reagujete na potřeby klientů a rozšiřujete své portfolio činností?

Byla mi dána možnost být součástí KOMOVIA od prvních krůčků, kdy měla společnost jednotky zaměstnanců, až po současnost, kdy jsme pulsující moderní společností s více než 25 zaměstnanci. Dominantní činností společnosti zůstává výkon technických dozorů a BOZP. Rozvíjíme však další inženýrské činnosti blízce související s primárním zaměřením tak, abychom poskytovali komplexní podporu zadavatelům a investorům v rámci přípravy a realizace staveb. Začali jsme budovat a rozvíjet skupinu zaměstnanců se zaměřením na majetkoprávní vypořádání a inženýring staveb a claimovou agendu. A daří se nám!

V rámci služeb v oblasti majetkoprávní činnosti a inženýringu vedete speciální tým zkušených zaměstnanců. Co vše jste schopni řešit a realizovat, aby byl klient maximálně spokojený?

Ve vlastních kapacitách disponujeme šestičlenným týmem, jehož součástí jsou vedle inženýrek a právniček i rozpočtářka pro potřeby claimové agendy. Náš multiprofesní tým připravuje a nabízí kompletní inženýrskou činnost a majetkoprávní vypořádání i se zkušenostmi s vyvlastňovacími řízeními. Součástí naší práce je rovněž claimová agenda na stavbách, které se řídí podmínkami FIDIC, právní řešení nároků zhotovitele v průběhu realizace a řešení smluvních vztahů nejen dle FIDIC podmínek. Při své práci se řídíme heslem „aktivní přístup, efektivní výsledek“ a klademe důraz na proaktivní kontakt s vlastníky dotčených nemovitostí, na potřeby jednotlivých správních úřadů a snažíme se o individuální přístup v každém kroku majetkoprávní přípravy. Toto spolu s pravidelnou komunikací s investorem přináší vysokou míru úspěšnosti v majetkoprávní činnosti a maximální urychlení správních řízení. Víme, že takto jdeme správnou cestou a budeme se v tom ještě zlepšovat.

Na čem momentálně pracujete a jaké máte plány do budoucna?

Jsme sehraný stabilní tým a práce nás baví. A díky tomu se můžeme pochlubit majetkoprávním vypořádáním 96 LV se 144 vlastníky za 5 měsíců na stavbě pro Správu železnic, při přípravě stavby pro ŘSD jsme dokázali v průběhu dvou týdnů eliminovat nutnost změny územního plánu rozběhlé investiční akce a ponechat časový plán investice beze změny. Máme zažité pracovní procesy a proto můžeme přijímat i nové výzvy. Vedle dlouholeté činnosti v rámci dozorů na ŘSD spolupracujeme nyní i na claimové agendě pro SŽ, kdy součástí naší práce je nejen analytická a odborná zkušenost při hodnocení nároků zhotovitele staveb v jeho škálách činností, dodávek a nákladů, ale i komparativní a hodnotící činnost obdržených výsledků. Pro další roky se chceme a budeme rozvíjet nejen personálně, ale i odborně. Připravujeme se na plnou účinnost nového stavebního zákona, podporujeme elektronickou komunikaci a elektronické nástroje zadavatelů při naší činnosti, a přesto všechno u KOMOVIA zůstává na prvním místě člověk a jeho potřeby.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *