Stavba „D6 Krupá, přeložka“ bude řešit především vysoké dopravní zátěže

Home Aktuality ze staveb Stavba „D6 Krupá, přeložka“ bude řešit především vysoké dopravní zátěže
+

Významný projekt, který je součástí našich aktivit v oblasti technického dozoru investora, je třetí stavbou ze souboru staveb v úseku Nové Strašecí – hranice Středočeského kraje. Vybudováním přeložky dojde k odlehčení dopravy v obci Krupá, kterou stávající silnice I/6 přímo prochází. Přeložka silnice I/6 přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v obci.

Účelem stavby je převedení silnice I/6 na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci, která bezpečně převede vysoké dopravní zátěže. Vybudováním čtyřpruhové komunikace, která bude mít větší kapacitu a jejíž odvodnění vozovek bude separováno přes odlučovače, se podstatně sníží jak riziko havárií, tak i úniků látek do okolí. Vozidla se v dané oblasti zdrží kratší dobu, což bude mít vliv na snížení emisí a rizik pro přírodu. Silnice I/6 v současné době zajišťuje hlavní silniční spojení ve směru Praha – Karlovy Vary – Cheb – hranice se Spolkovou republikou Německo a je jedním z nejzatíženějších silničních úseků na území České republiky. Stávající silnice má dvoupruhové uspořádání s nevyhovujícími směrovými a spádovými parametry a místy je i v kolizi s ekologickými vztahy v území. Dále nepostačuje narůstajícím intenzitám silniční dopravy a nezajišťuje její plynulost a bezpečnost. Proto byla její přestavba na dálnici D6 zařazena do plánu výstavby dálnic a nyní patří mezi priority vlády ČR.

Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 3. 3. 2022. Na počátku 08/2022 začala stavba estakády. V 09/2022 byla uvedena do předčasného užívání stávající I/6 (budoucí II/606). Pokračují práce na hlavní trase, na zakládání mostů a na přeložkách plynových potrubí. Pokračuje též monitoring ŽP. Koncem 11/2022 proběhla betonáž prvního pole mostovky estakády. Na konci 12/2022 byla dokončena betonáž nosné konstrukce mostu přes Červený potok. V 04/2023 probíhala betonáž dalších polí estakády. Začala též spodní stavba opěr mostu přes železniční trať. V 05/2023 probíhalo např. armování výztuže mostovky mostu na MÚK Krupá. Uvedení do provozu je plánováno nejdříve na rok 2024.

Zdroj: ŘSD ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *