Blanka Holá: V dnešní době jsou všechny stavby časově napjaté

Home Média Blanka Holá: V dnešní době jsou všechny stavby časově napjaté
+

Součástí týmu kvalifikovaných zaměstnanců společnosti Komovia je od roku 2019. Blanka Holá se specializuje na mostní konstrukce a aktuálně provádí technický dozor investora na projektu „D7 Chlumčany, zkapacitnění“.

Ve společnosti Komovia pracujete od roku 2019. Co Vás sem přivedlo a jak s odstupem času hodnotíte Vaše působení?

Do společnosti Komovia mě přivedla odbornost a serióznost vedení společnosti, se kterou jsem se setkávala při výkonu předchozího zaměstnání. Po rozhodnutí změnit zaměstnavatele z důvodu neúnosné stresové zátěže logicky padla tato volba. Jsem ráda, že mě vedení společnosti vzalo pod svá křídla a umožnilo mi klidnější pracovní prostředí i další odborný růst.

Jste odborníkem na mostní konstrukce. Jak moc se tento obor v rámci inovací za poslední roky posunul vpřed?

Z mého pohledu dochází hlavně ke změně, zkvalitňování, používaných materiálů a výrobků. Technologie výstavby mostů zůstávají prakticky beze změn. Co se týká vlastního provedení díla na stavbě, je to stále stejné. Významným prvkem jsou pracovníci samotní. Ti dokáží vadným provedením konstrukcí, byť ze sebe kvalitnějších materiálů, kvalitu díla snížit. Již na škole jsme se učili, že o životnosti konstrukcí rozhodují detaily, a to platí dodnes. Ještě bych si posteskla nad vysokým stupněm vyztužení silně zatížených částí železobetonových konstrukcí. Po přechodu na navrhování mostních konstrukcí dle Eurokódu došlo k významnému navýšení počtu prutů výztuže a jejich průřezů, takže v silně zatížených částech železobetonových konstrukcí máme problém armokoše probetonovat. Prostě se tam beton již nevejde.

Momentálně pracujete na projektu „D7 Chlumčany, zkapacitnění“. Probíhá vše podle plánu? Setkala jste se v průběhu projektu s nějakými zajímavostmi, komplikacemi?

V dnešní době jsou všechny stavby časově napjaté. Navíc se objevují v průběhu výstavby skutečnosti, které nebylo možné v rámci přípravy stavby odhalit. Stavba D7 Chlumčany se potýkala s několika takovými nepředvídatelnými okolnostmi. Např. zastižené podzemní stavby v místě výstavby mostu přes údolí Chlumčanského mlýna, zastižení kvalitnějších hornin v zářezu dálnice D7 hlubokém až 18 m, dlouhém 950 m. Všechny tyto okolnosti ovlivňují plánovaný postup prací zhotovitele. Dalším významným problémem byl stavební stav Chlumčanského mlýna. Aby mohla být prováděna stavební činnost v blízkosti této stavby, bylo zavedeno měření technické seismicity, které sledovalo a vyhodnocovalo vibrace budov. V případě dosažení limitních vibrací by zhotovitel musel zastavit práce a následně provést další opatření k zajištění stability budov. K takovému stavu naštěstí nedošlo. Přes všechny nově zjištěné skutečnosti zatím nedošlo k prodloužení smluvních lhůt výstavby.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *