Zkapacitnění u Chlumčan bude uvedeno do provozu ještě v roce 2023

Home Aktuality ze staveb Zkapacitnění u Chlumčan bude uvedeno do provozu ještě v roce 2023
+

Jedním z probíhajících projektů, který dozorujeme a který realizuje firma Metrostav Infrastructure a.s., je stavba „D7 Chlumčany, zkapacitnění“, která je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7.

V současné době zde byla zahájena výstavba protihlukové stěny prováděním pilotového založení. Probíhá sanace podloží vozovek v prostoru MÚK Louny – východ a intenzivně se pracuje na mostech, které jsou jedním z nejvýznamnějších limitujících bodů pro dokončení stavby ve smluvních termínech.

V únoru 2022 bylo předáno staveniště a zahájena stavební činnost. Ke slavnostnímu zahájení stavby došlo 25. 2. 2022. V průběhu února a března 2022 proběhla skrývka ornice a výkopové rýhy pro výtlak vodovodu. Na stavbě proběhl archeologický průzkum, který byl ukončen v průběhu dubna 2022. V srpnu 2022 pokračovaly zemní práce, budování náspů, opěr či pilířů mostů a přeložky inženýrských sítí. Poté probíhaly zemní práce ve formě těžení zářezů, budování násypů, výměna neúnosných vrstev podloží. V případě mostních objektů se provádělo zajištění stavebních jam pro hlubinné založení, montáž výztuže a následná betonáž železobetonových konstrukcí. Dále probíhalo např. drcení a těžení materiálu, odvoz přebytečné ornice či zásypy přechodových oblastí. V levém jízdním pásu začala betonáž mostovky mostu přes Smolnický potok. Vyjma mostu u Chlumčanského mlýnu, který bude hotový v polovičním profilu V dubnu 2023, se ŘSD dohodlo se zhotovitelem na zprovoznění úseku ještě v roce 2023.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *