Václav Marvan: Míříme správnou cestou

Home Média Václav Marvan: Míříme správnou cestou
+

Václav Marvan je jedním z jednatelů společnosti KOMOVIA s.r.o., která nabízí komplexními služby investorovi stavby ve fázi realizace projektu, ale i ve fázi projektové přípravy a technické dozory investora na stavbách pozemních komunikací, mostech a souvisejících objektech.

V dubnu letošního roku jste zahájili aktivitu v oblasti komunikace a marketingu. Co vás k tomu vedlo?

Společnost KOMOVIA s.r.o. má za sebou osm let úspěšných projektů a tímto krokem jsme zahájili další důležitou část našeho fungování. Chceme tak zefektivnit a posílit komunikaci společnosti směrem ke všem cílovým skupinám, budovat pozitivní image směrem k investorům a odborné veřejnosti, poskytovat informace o naší činnosti a především rozšiřovat a budovat kvalitní a vzdělaný tým zaměstnanců. V rámci komunikačních sdělení sebudeme prezentovat jednotným vizuálním stylem a hashtagem #spravnoucestou, což je všeříkající.

Na jakých komunikačních kanálech se tedy budete prezentovat?

Vypracovali jsme komunikačních strategii, která bude základním stavebním kamenem, čím, jak a kam mířit naše sdělení. Jedním z hlavních kanálů bude samozřejmě web a důraz bude kladen i na všechny trendové sociální sítě.

Chystáte i nějaké speciální akce či sponzorskou aktivitu, kterou se chce společnost Komovia s.r.o. prezentovat?

V roce 2025 budeme slavit deset let od založení firmy a plánujeme k této významné události speciální akci. Postupně budeme odkrývat, na co se můžete za dva roky těšit. V oblasti sponzorských aktivit jsme se dohodli se Standou Zatloukalem, který je po sportovním úraze připoután na invalidní vozík. Je to velký bojovník, sportovec a ve volném čase jezdí závody na speciálním kole na ruční ovládání. Jeho pracovní náplní jsou přednášky dětem ve školách pod křídly projektu VZP o bezpečnosti, která je v rámci našich služeb taktéž na prvním místě. I díky těmto skutečnostem jsme zjistili, že můžeme jít společně #spravnoucestou, a tak se Standa stal naším ambasadorem a bude součástí našich komunikačních výstupů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *