Stavba D7 Chlumčany – zkapacitnění

Home Aktuality ze staveb Stavba D7 Chlumčany – zkapacitnění
+

Stavba D7 Chlumčany – zkapacitnění

Základní parametry trasy

  • Celková délka stavby: 4448m
  • Počet stavebních objektů: 79
  • Počet mostních objektů: 7, z toho 1 železniční přes D7, 1 biokoridor

Hlavní objem zemních prací:

  • Výkopy: 776 tisíc m3
  • Násypy: 526 tisíc m3

Mezi významné stavební objekty patří most na dálnici D7 přes chlumčanské údolí s pracovním názvem: SO 205 – Most na D7 přes Smolnický potok.

Jedná se o přímo pojížděný směrově rozdělený dvoutrámový most z předpjatého betonu o rozpětí 21+4×30+21m. Mostní objekt je navržen jako spojitý nosník výšky průřezu 1,60m.

Celková délka přemostění: 160,4 m, délka mostu 175 m, výška nad terénem (údolím chlumčanského mlýna) 16,5m, celková plocha mostu: 4679 m2.

Pohled na chlumčanské údolí – trasa budoucího mostního objektu – Most na D7

Pohled na chlumčanské údolí – trasa budoucího mostního objektu – Most na D7

Pohled na chlumčanské údolí, v pozdí příprava rozšíření náspového tělesa pro mostní objekt přes trať SŽDC Louny-Vrbno

Pohled na chlumčanské údolí, v pozdí příprava rozšíření náspového tělesa pro mostní objekt přes trať SŽDC Louny-Vrbno

Pohled na chlumčanské údolí

Pohled na chlumčanské údolí

Příprava na pilotáže OP1, OP3

Příprava na pilotáže OP1, OP3

 

Prvním mostním objektem stavby d7 Chlumčany-zkapacitnění je most na D7 přes silnici III/22932 do Smolnice. Jedná se mostní objekt s horní mostovkou přesypaný, silniční, rámový most o dvou dilatačních celcích jednopólový, monolitický železobetonový. Délka přemostění 13,9 m, délka mostu 18,7 m.

Pohled na vrtné soupravy pilotáže OP1 a OP2. Během stavby průjezd  a provoz do obce Smolnice bude kyvadlový a řízený semafory.

Pohled na vrtné soupravy pilotáže OP1 a OP2. Během stavby průjezd  a provoz do obce Smolnice bude kyvadlový a řízený semafory.

Pohled na OP1, příprava armokoše na betonáže pilotu.

Pohled na OP1, příprava armokoše na betonáže pilotu.

Pohled na pracovní plochu OP1 mostního objekt přes chlumčanské údolí.

Pohled na pracovní plochu OP1 mostního objekt přes chlumčanské údolí.

V pozadí je vidět železniční trať, v místě, kde se nachází vlak bude vybudován nový železniční most přes D7. Jedná se o jediný most přes D7 a zcela nový železniční most. Konstrukce železničního mostu bude ocelová trámová o jednom poli o rozpětím 40 m. Příčný řez nosné konstrukce bude jako dvojice příhradových nosníků s dolní ortotropní mostovkou. Konstrukce železničního svršku bude jako zapuštěná kolejová lože.

Dále v horizontu je vidět téměř nejvyšší část zářezu (hloubka zářezu až 15 m).

Probíhá kontinuální těžba zeminy, tzn. zemina., která je použitá jako 1. vrstva náspového tělesa se zlepšuje směsným pojivem v místě těžby a zemina, která se ukládá jako 2. a další vrstva náspového tělesa se zlepšuje směsnými pojivy až v místě uložení.

Zlepšení vlastnosti zeminy v místě náspového tělesa.

Zlepšení vlastnosti zeminy v místě náspového tělesa.

Drenážní vrstva z DK 32/63 v místě budoucího náspového tělesa.

Drenážní vrstva z DK 32/63 v místě budoucího náspového tělesa.

Pohled na stavbu, v popředí část budoucího násypu, v povzdáli jsou vidět budoucí odpočívky Smolnice. V rámci výstavby D7 se připravuje pouze HTÚ budoucích odpočívek.

V celé trase D7 by měly být celkem 3 plnohodnotné odpočívky (1. u Slaného, 2. u Smolnice a 3. u Hrušovan)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *