Vratná rampa Vyskočilova, Praha 4, č. akce 999090

Reference obrázek
O projektu

Předmětem plnění je kompletní zajištění technické pomoci a stálého technického dozoru investora(TDI) při realizaci zakázky.

Podrobnosti projektu
  • Kategorie:Technický dozor investora
  • Klient:Technická správa komunikací hl.m. Prahy
  • Rozpočet:9 081 521 Kč
  • Umístění:Praha 4