I/13 Vernéřov, křižovatka silnic I/13 a II/568

O projektu

Technická studie má za úkol prověřit možnost realizace provizorní okružní křižovatky v místě stávající průsečné křižovatky silnic I/13 a II/568 v blízkosti města Kadaň v k.ú. Vernéřov.

V lokalitě je plánované zkapacitnění stávající silnice I/13, proto se prověřuje provizorní varianta s minimálními investičními náklady, která má za úkol zvýšit bezpečnost provozu v místě křižovatky a zároveň by měla reagovat na plánovaný rozvoj průmyslové zóny Verne (umístěné severozápadně od křižovatky.

Studie má za úkol prověřit celkem tři varianty – ponechání stávajícího stavu (Varianta 0), okružní křižovatka s co největším průměrem (Varianta 1), okružní křižovatka s odlehčovacími větvemi (Varianta 2).

Jako podklad pro zpracování varianty sloužilo místní šetření. Fotogrammetrické zaměření pomocí dronu bylo provedeno 25.10. 2019 (je přílohou této studie). Sčítání dopravy v čase 13-17 hodin ze dne 11.11.2019 a je přílohou této studie.

Podrobnosti projektu
  • Kategorie:Sčítání dopravy a kapacitní posouzení, Technická studie
  • Klient:ŘSD Chomutov
  • Datum:02/2020
  • Umístění::Kadaň/Klášterec